אחוזי נכות נקבעים על פי חומרתה של הפגיעה , המחלה, או החבלה שנגרמה לאדם. אחוזי הנכות נקבעים ע"י הועדות הרפואיות של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, ע"י הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ולעיתים ע"י רופאים המתמנים מטעם בתי משפט וע"י הצדדים עצמם.

קיימות תקנות שונות ומדרגים שונים לאחוזי נכות בתלות בסקטור שאליו שייך התובע ובסוג הפגיעה שאירעה לו.

לחיילים, שוטרים, אנשי מוסד, אנשי שב"כ, משרתים בשירות בתי הסוהר וכוחות הביטחון האחרים התובעים את זכויותיהם להיחשב כנכי צה"ל לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) באגף השיקום שבמשרד הביטחון ולנפגעי פעולות איבה קיים קובץ תקנות ייחודי הקובע את דרגת הנכות בגין כל חבלה, מחלה, ליקוי, תסמונת וכיו"ב באופן ייחודי ששונה מנפגעי תאונות או מחלות אזרחיות.

לנפגעי תאונות עבודה ונכים אחרים אזרחיים חלות תקנות לקביעת דרגת נכות של המוסד לביטוח לאומי. קיים דמיון בין תקנות אלה לבין התקנות החלות על נכי צה"ל אבל קיימים גם הבדלים לא מעטים.

לנפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה נהוג לקבוע ברוב המקרים את דרגת הנכות – אחוזי הנכות על פי הקריטריונים של התקנות לקביעת דרגת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי.

על מנת לדעת כמה אחוזי נכות מגיעים עבור כל פגימה, ליקוי, מחלה וכיו"ב נדרש ידע רב בהפעלת התקנות השונות לקביעת אחוזי הנכות –  דרגות הנכות ונדרשת לעיתים קרובות היוועצות ובדיקה ע"י רופאים מקצועיים מתאימים לצורך כך.

תחומי טיפול באחוזי נכות

תאונות דרכים ותאונות עבודה

ביטוח לאומי

נכי צה``ל ונפגעי פעולות איבה

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108