(1)     במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.) ובאטם שריר הלב

(א)   בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף                  100%

(ב)   בתקופת 3 החדשים הבאים                                                              50%

(ג)   לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב –

(I)    מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן            10%

(II)  מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה)              25%

(III) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה)        40%

(IV) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית)  50%

(V)  קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית)                                             75%

(VI) אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה                           100%

(2) תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS)

(א)   התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד              25%

(ב)   התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת   50%

(ג)   התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה            70%

 

(4) הפרעות בקצב

(א)   התקפיים:

(I)    התקפים נדירים                                                                      10%

(II)  התקפים שכיחים                                                                    20%

(III) התקפים שכיחים ביותר                                                           40%

(ב)   קבועים

(I)    ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני                          20%

(II)  קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב

(ג)   מחסום פרוזדורי-חדרי

(I)    מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך)                                              0%

(II)  מחסום חלקי דרגה 2                                                               10%

(III) מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES                        50%

(IV) מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת ADAMS STOKES) 100%

(5) הפרעות מסיבות NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A.)) אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.

(6) גוף זר בלב ובקרום הלב

(א)   ללא הפרעות                                                                                    0%

(ב)   הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

מיום 1.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 914

הוספת פסקת משנה 9(3)(ד)

קרום הלב
  1. 10. (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית

(א)   במשך חדשיים לאחר ההחלמה                                                          40%

(ב)   לאחר תקופה זו

(I)    התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות                      0%

(II)  נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית – אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(3) CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית

(א)   בהתאם למצב התפקודי של הלב

(ב)   במקרה של ניתוח

(I)    במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח                                60%

(II)       לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108