הקדמה: קביעת דרגת הנכות בפרט זה תתבסס על הגורמים האלה:

(1)  עדות קלינית או מעבדתית לקיום האבחנה;

(2)  הערכה תפקודית מעבדתית בשיטות של אסכולה רפואית עדכנית;

(3)  הערכה קלינית לפי ארבעת השלבים התפקודיים לפי NYHA, לפי הקריטריונים האלה:

(א)   שלב תפקודי I –

אין הגבלה בפעילות גופנית. פעילות גופנית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 7 או שלב שני לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 100.

(ב)   שלב תפקודי II –

הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום- יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 5 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 75.

(ג)   שלב תפקודי III –

הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום- יומית שגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 2 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 25.

(ד)   שלב תפקודי IV –

אי יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה. סימני אי ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ.

במבחן מאמץ: תוצאות מתחת לערכים המוגדרים בשלב תפקודי III.

(4)  במקרה של שתי מחלות לב או יותר תקבע דרגת הנכות לפי השלב התיפקודי הגבוה ביניהן.

א.    מחלות לב מסתמיות כולל מצב אחרי ניתוח:

(1)  שלב תפקודי I, אין צורך בטיפול תרופתי ספציפי סדיר, אין סימנים של אי ספיקת לב, אין התעבות של שריר הלב, אין הרחבה של חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה קלה  10%

(2)  כאמור בפסקה (1), אך קיימת אנמנזה של אי ספיקת לב בעבר  25%

(3)  שלב תפקודי II, קיים צורך בטיפול סדיר למניעת אי ספיקת לב, יש התעבות של שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה 40%

(4)  כאמור בפסקה (3), אך קיימת בועדה חוזרת עדות מעבדתית להחמרה   50%

(5)  שלב תפקודי III, לא ניתן למנוע אי ספיקת לב באמצעות טיפול סדיר, קיימת התעבות שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה עד ניכרת או אין אפשרות לתיקון ניתוחי   75%

(6)  שלב תפקודי IV  י  100%

ב.    מחלת לב כלילית (CORONARY HEART DISEASE)

דרגת הנכות תיקבע בהתאם לשלב התפקודי לפי סימפטומים וממצאי המעבדה –

(1)  שלב תפקודי I, אין תוצאת אנגיוגרפיה או שהיא מראה היצרות מעל 50% בשטח החיתוך של עורק כלילי  25%

(2)  שלב תפקודי II י 50%

(3)  שלב תפקודי III י  75%

(4)  שלב תפקודי IV י 100%

ג.    מצב אחרי אוטם שריר הלב (ST. POST MYOCARDIAL (INFARCTION

דרגת הנכות תיקבע על פי השלב התפקודי, חודש לפחות אחרי האוטם –

(1)  חולה אי תסמיני, כושר גופני תקין או גבוה במבחן מאמץ    10%

(2)  שלב תפקודי I י 25%

(3)  שלב תפקודי II י 40%

(4)  שלב תפקודי III י 75%

(5)  שלב תפקודי IV י 100%

(6)  תעוקה אחרי אוטם

(POSTINFRACTION ANGINA)

נכות זמנית נוסף לליקוי התפקודי  10%

ד.    מחלת שריר הלב (CARDIOMYOPATHIES)

(1)  שלב תפקודי I, קיימת התרחבות של חללי הלב או התעבות של שריר הלב 25%

(2)  שלב תפקודי II י 40%

(3)  שלב תפקודי III                                                                                                                                 75%

(4)  שלב תפקודי IV י 100%

ה.    דלקת פנים הלב, שריר הלב, קרום הלב (ENDOCARDITIS, MYOCARDITIS, PERICARDITIS)

(1)  דלקת פעילה ראשונה או חוזרת (RELAPSE)י 100%

(2)  אחרי ריפוי, אין צורך בטיפול תרופתי קבוע, החולה אי תסמיני     10%

(3)  אחרי ריפוי, דרוש טיפול תרופתי  קבוע, החולה אי תסמיני    25%

(4)  לאחר ריפוי, החולה תסמיני, דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף ד.

ז.    הפרעות קצב

הערה: דרגת הנכות תיקבע רק להפרעות קצב מתועדות כולל טכיאריתמיות וברדיאריתמיות ובתנאי שהן מחייבות טיפול.

(1)  הפרעת קצב שחלפה תוך טיפול אופטימלי ומתחדשת בלא טיפול   5%

(2)  הפרעת קצב שקיימת למרות טיפול אופטימלי:

(א)   שלב תפקודי I י 10%

(ב)   שלב תפקודי II י 25%

(ג)   שלב תפקודי III י 75%

(ד)   שלב תפקודי IV או שהיה צורך בטיפול החייאה  100%

(3)  קוצב קבוע (תוספת)    10%

(4)  דפיברילטור אוטומטי (A.I.C.D) י   100%

(3) יתר לחץ דם

א. לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים

אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0% אין נכות

ב. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ ועד ל-110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%

II. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%

ג. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%

II. עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%

(4) הפרעות בקצב

א. התקפיים

I. התפקים נדירים 10%

II. התקפים שכיחים 20%

III. התקפים שכיחים ביותר 40%

ב. קבועים

I. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%

II. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב.

ג. מחסום פרוזדורי-חדרי

I. מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0% 1%

II. מחסום חלקי דרגה 2 10%

III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50%

IV. מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת Adams Stokes) י 100%

(5) הפרעות מסיבות Neurocirculatory Asthenia (N.C.A)

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנפש.

(6) גוף זר בלב ובקרום הלב

א. ללא הפרעות 0% 1%

ב. הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

 

 

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108