הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני (Lumbar Spine)

I.     כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות  1%

II.    הגבלה מזערית    5%

III.   הגבלה קלה       10%

IV.   הגבלה בינונית   20%

V.     הגבלה קשה    30%

קיבוע עמוד השדרה המותני (Lumbar Ankylosis)

I.      במצב נוח    30%

II.    במצב בלתי נוח   40%

III.   במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת, ביציבה   50%

מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה

מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108