(1)הפרעה בסבילות לפחמימות  Impaired Glucose Tolerance י 1%

(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד   5%

(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים   10%

(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%

(5)א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי

ב. סוכרת "שבירה" (Brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין

ג.     סוכרת הריונית – מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%

(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

א.     נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית – מוטורית או אוטונומית);

ב.     רטינופתיה סוכרתית (של הרקע –  ,BDR או משגשגת – PDR);

ג.     פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד.     מחלת כלי דם הקפיים;

ה.     מחלת כלי דם כלילים 65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה מעל 30%; עלתה על 30% – יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

(7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה   100%

 

 

 

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108