גידולים שפירים ומחלות ממאירות

א.    גידולים שפירים:

(1)  מצב אחרי כריתה – דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף 75.

(2)  הפרעות הנובעות ממיקום הגידול – דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים ובמערכות הפגומות.

ב.    גידולים ומחלות ממאירות[1]:

(1)  בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול   50%

(2)  אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות    100%

(3)  רמיסיה (הפוגה) עד 5 שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד  10%

(4)  יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה   1%

 

 

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108