(1)     קבוצת השרשים (Radicular group) העליונה או האמצעית או התחתונה

מצד             מצד

ימין             שמאל

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                       20%      10%

.II     בצורה בינונית                  40%      30%

.III   בצורה קשה                      50%      40%

ב.     שיתוק מלא                     70%      60%

(2) כל קבוצת השרשים (Plexus)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                       20%      10%

.II     בצורה בינונית                  40%      30%

.III   בצורה קשה                      60%      50%

ב.     שיתוק מלא                     80%      70%

(3) שיתוק עצב Radialis

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                       20%      10%

.II     בצורה בינונית                  30%      20%

.III   בצורה קשה                      40%      30%

ב.     שיתוק מלא                     60%      50%

(4) שיתוק עצב Medianus

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה מאד                5%         5%

.II     בצורה קלה                       10%      10%

.III   בצורה בינונית                   30%      20%

.IV    בצורה קשה                    40%      30%

ב.     שיתוק מלא                     60%      50%

(5) שיתוק עצב Ulnaris

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה מאוד               1%         1%

.II     בצורה קלה                       5%         5%

.III   בצורה בינונית                    20%      10%

.IV    בצורה קשה                     30%      20%

ב.     שיתוק מלא                      50%      40%

(6) שיתוק עצב  Circumflexus humeriאו Musculo-cutaneus

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                       1%         1%

.II     בצורה בינונית                  10%      10%

.III   בצורה קשה                      20%      10%

ב.     שיתוק מלא                      30%      20%

(7) שיתוק עצב Thoracalis longus

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה או בינונית       1%         1%

.II     בצורה קשה                    10%      10%

ב.     שיתוק מלא                    20%      10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

(8) הפרעות בתחושה:

ימין             שמאל

א.     ירידה בתחושה בשטח קטן ללא משמעות קלינית            1%

ב.     ירידה בתחושה בכל אחת מהאצבעות                           2%            1%

ג.     ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה לא מורגשת 10%          5%

הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב מעורב.

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(5)  שיתוק עצב Ulnaris

א.  שיתוק חלקי

.I  בצורה קלה מאוד   1%   1%

.II  בצורה קלה         5%  5%

.III  בצורה בינונית   20%  10%

.IV  בצורה קשה     30%  20%

ב.  שיתוק מלא       50%  40%

(6)  שיתוק עצב  Circumflexus humeriאו Musculo-cutaneus

א.  שיתוק חלקי

.I  בצורה קלה         1%  1%

.II  בצורה בינונית  10%  10%

.III  בצורה קשה    20%  10%

ב.  שיתוק מלא     30%  20%

(7)  שיתוק עצב Thoracalis longus

א.  שיתוק חלקי

.I  בצורה קלה או בינונית   1%   1%

.II  בצורה קשה  10%  10%

ב.  שיתוק מלא    20%  10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

 

מיום 5.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 276

הוספת פסקה 31(8)

 

מיום 14.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 406

(8)  הפרעות בתחושה:

ימין                 שמאל

א. ירידה בתחושה בשטח קטן ללא משמעות קלינית                     1%

ב. ירידה בתחושה בכל אחת מהאצבעות                                   2%                   1%

ג. ירידה בתחושה בשטח גדול,נטיה לטראומה לא מורגשת          10%                 5%

הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב מעורב.

  1. (1) N. ischiadicus(Sctatic Nerve)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                                     10%

.II     בצורה בינונית                                20%

.III   בצורה קשה                                    40%

ב.     שיתוק מלא                                    60%

(2) N. popliteus externus- (Common Peroneal Nerve)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                                     10%

.II     בצורה בינונית                                10%

.III   בצורה קשה                                    20%

(3) N. musculo-cutaneus(Superficial Peroneal Nerve)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה או בינונית                     1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

.I בצורה קלה או בינונית                            1%

.II     בצורה קשה                                    10%

ב.     שיתוק מלא                                    20%

(4) N. tibialis anterior(Deep Peroneal Nerve)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                                     1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

.I בצורה קלה  1%

.II     בצורה בינונית                                10%

.III   בצורה קשה                                    20%

ב.     שיתוק מלא                                    30%

(5) N. tibialis posterior (Tibial Nerve)

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה                                     10%

.II     בצורה בינונית                                10%

.III   בצורה קשה                                    20%

ב.     שיתוק מלא                                    20%

(6) N. femoralis or N. cruralis

א.     שיתוק חלקי

.I      בצורה קלה או בינונית                     10%

.II     בצורה קשה                                   20%

ב.     שיתוק מלא                                    30%

(7) פגיעה בשורשים המותניים

(Lumbo – sacral radicular group)

א.     בצורה קלה ללא הפרעה בהליכה או עמידה   5%

ב.     כנ"ל עם הפרעה קלה בהליכה או עמידה     10%

ג.     בצורה בינונית, קשיים עם הגבלת מרחק ההליכה, ללא צליעה משמעותית, קשיים בעמידה ממושכת         20%

ד.     בצורה ניכרת, צליעה בולטת, הליכה אפשרית רק בעזרת מכשיר        30%

ה.     בצורה קשה, שיתוק חלקי של הגף 50% ( Monoparesis )

ו.     שיתוק הגף 80% (Monoplegia)

ז.     הפרעות בתחושה –

  1. I. ירידה בתחושה בשטח קטן, ללא משמעות קלינית 1%
  2. II. פרסטזיה או ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה לא מורגשת 5%"

 

–ב"אחוזי נכות"-"נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה"-"פסוריאזיס" יש להוסיף

 

מיום 30.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 601

הוספת פסקה 32(7)

 

מיום 14.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 406

(7)  פגיעה בשורשים המותניים (Lumbo – sacral radicular group)

א. בצורה קלה ללא הפרעה בהליכה או עמידה 5%

ב. כנ"ל עם הפרעה קלה בהליכה או עמידה 10%

ג. בצורה בינונית, קשיים עם הגבלת מרחק ההליכה, ללא צליעה משמעותית, קשיים בעמידה ממושכת 20%

ד. בצורה ניכרת, צליעה בולטת, הליכה אפשרית רק בעזרת מכשיר 30%

ה. בצורה קשה, שיתוק חלקי של הגף 50% (Monoparesis)

ו. שיתוק הגף 80% (Monoplegia)

ז. הפרעות בתחושה –

  1. I. ירידה בתחושה בשטח קטן, ללא משמעות קלינית  1%
  2. II. פרסטזיה או ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה לא מורגשת 5%
  3. (א) בצורה מזערית או ברמיסיה                                                              1%

(ב)  בצורה קלה                                                                                           5%

(ג)  בצורה בינונית                                                                                       20%

(ד)  בצורה קשה                                                                                         30%

הערה: לדלקת פרקים הנלווית לפסוריאזיס תיקבע דרגת נכות נפרדת לפי פרט 35(1).

 

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108