הברך

(א)         אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד)   30%

(ב)         אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף        20%

(ג)          קשיון נוח         30%

(ד)         קשיון לא נוח     50%

קשיון לא-נוח – פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-°10RECURVATUM) GENU) או כיפוף ביותר מ-°30 או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-°20

(ה)         הגבלת תנועות הכיפוף

(I)  הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °90                                                                  0%

(II)         הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °70                                                         5%

(III)       הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °45                                                          10%

(IV)       הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °30                                                          20%

(V)        הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °15                                                          30%

(ו)          הגבלה ביישור הברך

(I) יישור הברך אפשרי עד °5                                                                                0%

(II)         יישור הברך אפשרי עד °10                                                                     10%

(III)       יישור הברך אפשרי עד °15                                                                     20%

(IV)       יישור הברך אפשרי עד °30                                                                     40%

(V)        יישור הברך אפשרי עד °45                                                                     50%

(ז) נזק במניסקוס

(I) נזק במניסקוס בצורה קלה                                                                              10%

(II)         נזק במניסקוס עם LOCKING                                                                    20%

(III)       מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות                          0%

(IV)       מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים     10%

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108