קבוע עמוד השדרה המתני (LUMBAR ANKYLOSIS)

(א)    במצב נוח                                                                         30%

(ב)    במצב בלתי נוח                                                                 40%

(ג)     במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה          50%

מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;

מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה.

הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)

א.     בצורה קלה                                                                       10%

ב.     בצורה בינונית                                                                   20%

ג.     בצורה קשה                                                                      30%

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108