5.   (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות     (BRONCHIECTASIS)

(א)   קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%

(ב)   קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים 20%

(ג)   קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית     40%

(ד)   קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים        60%

(ה)   קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי PULMONALE COR

100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה – BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR BRONCHO-PLEURAL FISTULA אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

(א)   ציסטה קטנה מסויידת                                                                    0%

(ב)   ציסטה או ציסטות בריאה אחת                                                        20%

(ג)   ציסטות בשתי הריאות                                                                    40%

(ד)   קיימים סיבוכים – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה – אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול

(5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית החזה

(א)   זעיר ואינו גורם להפרעות                                                                 0%

(ב)   הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת  10%

(ג)   הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או HEMOPTYSIS

30%

(ד)   הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להדבקויות של הסרעפת או ה-PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה        50%

  1.     (א) ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים                                                         0%

(ב)  ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים                              20%

(ג)  ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים         40%

(ד)  מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1).

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108