נכה שסבור שחלה החמרה במצבה של נכותו המוכרת ומגיעים לו אחוזי נכות גבוהים מאלה שהוענקו לו בעבר יכול, בכפוף לדרישות החוק, לבקש לעמוד בפני ועדה רפואית מחוזית חוזרת של אגף השיקום בצירוף תיעוד רפואי מתאים לקביעת דרגת נכותו המוחמרת.

בפניה לועדה רפואית מחוזית להחמרת מצב להגדלת אחוזי הנכות יש ליתן את הדעת  שועדה רפואית כזו מוסמכת, במקרים רבים, לבחון מחדש את דרגת הנכות לשני הכיוונים ורשאית לא רק להגדיל את אחוזי הנכות אלא גם להפחיתם.

אשר על כן נדרשת זהירות רבה ושיקול דעת רב בפניה לועדה רפואית מחוזית להחמרת מצב.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108