לפי החוק ניתן לערער על החלטות הועדה הרפואית העליונה של משרד הביטחון לבית המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד.

ערעור זה על החלטות הועדה הרפואית העליונה לבית המשפט המחוזי בנקודה משפטית דורש מיומנות ונסיון רב ומומלץ ביותר להיוועץ בעו"ד מנוסה לצורך כך.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים, ידע רב ,הצלחות  והשגים רבים בהופעות בפני בית המשפט המחוזי בערעור על החלטות הועדה הרפואית העליונה.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108