ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי מתכנסות גם לצורך קביעת דרגת הנכות ואחוזי "אי כושר" של נכים שתבעו לקבל גמלת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. ביצוג נכה בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי לצרכי נכות כללית חשובה היכרות עמוקה של עוה"ד המייצג בתקנות לקביעת אחוזי נכות שבהן משתמשים לקביעת אחוזי נכות של נכי הביטוח הלאומי.

הערכות נכונה מראש לקראת הועדה הרפואית עשויה לשפר את תוצאותיה ואת אחוזי הנכות ואחוזי "אי הכושר" שלהם יזכה הנכה העומד לבדיקה בפני הועדה הרפואית.

הערכות מראש לקראת הועדה הרפואית כוללת הערכת הנכויות העומדות לדיון בפני הועדה הרפואית בכדי שהנכה יקבל אחוזי נכות בגין כל הפגימות /הנכויות שמהן הוא סובל.

בנוסף ראוי להערך מראש עם מסמכים רפואיים/אישורים רפואיים/חוות דעת רפואיות בהתאם לפגימות שיעמדו לדיון בפני הועדה הרפואית.

הופעה של עו"ד מיומן ומנוסה בפני הועדה הרפואית ביחד עם הנכה  וליווי הנכה בכל שלבי הדיון בהתאם עשויים לשפר את תוצאות שיתקבלו מהועדה הרפואית לצורך תביעת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים, ידע רב ,הצלחות  והשגים רבים בהופעות, ליווי ויצוג נכים בועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108