על החלטות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ניתן לערער , בתנאים הקבועים בדין, בפני בית הדין האזורי לעבודה.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים והצלחות רבות ומרשימות בערעורים בפני בית הדין לעבודה על החלטות הועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108