הועדות הרפואיות לענינם של נכים נפגעי איבה וטרור מתקיימות בפני ועדות המוסד לביטוח לאומי על פי הקריטריונים ודרגות הנכות הנהוגות לגבי נכי צה"ל. הועדות הרפואיות  של הביטוח הלאומי לענין נפגעי פעולות איבה וטרור מורכבות מרופא או רופאים שלפחות אחד מהם מומחה בתחום שלגביו נערכת הבדיקה לקביעת אחוזי הנכות.

על פי הדין על הרופאים בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לענין נפגעי פעולות איבה וטרור  להיות אוביקטיביים ולהעניק לנבדק בפניה את אחוזי הנכות המגיעים לנכה. לא פחות מכך.

ביצוג נכה בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי לענין נפגעי פעולות איבה וטרור חשובה היכרות עמוקה של עוה"ד המייצג בתקנות לקביעת אחוזי נכות שבהן משתמשים לקביעת אחוזי נכות של נפגעי פעולות איבה וטרור הדומות לאלה המקובלות לגבי נכי צה"ל. תקנות אלה אינן זהות לתקנות המצויות בשימוש בפני ועדות רפואיות של ביטוח לאומי וחשוב להכיר את הניואנסים המאפיינים את התקנות שלפיהם קובעים את אחוזי הנכות בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לענין נפגעי פעולות איבה וטרור.

הערכות נכונה מראש לקראת הועדה הרפואית עשויה לשפר את תוצאותיה ואת אחוזי הנכות שלהם יזכה הנכה העומד לבדיקה בפני הועדה הרפואית.

הערכות מראש לקראת הועדה הרפואית כוללת הערכת הנכויות העומדות לדיון בפני הועדה הרפואית בכדי שהנכה יקבל אחוזי נכות בגין כל הפגימות /הנכויות שמהן הוא סובל.

בנוסף ראוי להערך מראש עם מסמכים רפואיים/אישורים רפואיים/חוות דעת רפואיות בהתאם לפגימות שיעמדו לדיון בפני הועדה הרפואית.

הופעה של עו"ד מיומן ומנוסה בפני הועדה הרפואית ביחד עם הנכה  וליווי הנכה בכל שלבי הדיון בהתאם עשויים לשפר את תוצאות שיתקבלו מהועדה הרפואית.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים, ידע רב ,הצלחות  והשגים רבים בהופעות, ליווי ויצוג נכים בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לענין נפגעי פעולות איבה וטרור

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108