אנשים שנפגעו בגופם או בנפשם בפעולות איבה לרבות נפגעי פיגועים ונפגעי ירי של קסמים/קטיושות/גראדים זכאים להכרה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל-1970.

על מנת לזכות בהכרה כנפגע פעולות איבה יש לעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק.

ההכרה כנפגע פעולות איבה עשויה להקנות לזכאי תגמולים כספיים חודשיים, מענקים שנתיים, מענקים חד פעמיים, טיפול רופאי, סיוע, שיקום והטבות נוספות , הכל על פי דרגת הנכות שתקבע לנפגע פעולות האיבה על ידי ועדות רפואיות המתקיימות במסגרת הביטוח הלאומי.

ככלל זכויותיהם של נפגעי פעולות האיבה דומות לזכויות ולהטבות שלהם זכאים נכי צה"ל.

עו"ד שרון מאירי עתיר נסיון והשגים בעזרה לנפגעי פעולות איבה בהגשת התביעה וליווי לאורך השלבים עד להכרה לרבות יצוג בועדות רפואיות לקבלת דרגת הנכות המקסימלית המגיעה לכל נפגע ונפגע.

תחומי ייצוג

הגשת תביעה להכרה כנפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה וטרור: תגמולים והטבות

ייצוג בערעורים: נפגעי פעולות איבה וטרור

ביטוח לאומי

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108