התביעה להכרה כנפגע פעולות איבה מוגשת  למוסד לביטוח לאומי. על מנת לקבל הכרה כנפגע פעולות איבה יש להוכיח את עצם האירוע שבגינו תובעים כגון פרטי  אירוע הטרור, פרטי הפיגוע שבו אירעה הפגיעה , פרטי מתקפת הטילים שבה אירעה הפגיעה וכיו"ב.

בנוסף יהיה צורך להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין אירוע הטרור או האירוע שבו אירעה פגיעת האיבה לבין המחלה או החבלה שממנה סובל נפגע האיבה, כלומר יהיה צורך להוכיח כי החבלה או המחלה קרו בעטיו של אירוע הטרור, הפיגוע החבלני, ירי הטילים וכיו"ב.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108