על החלטת הרשות המוסמכת שלא להכיר באדם כנפגע פעולות איבה ניתן לערער לועדת ערר שמקום מושבה בבית המשפט המחוזי. על החלטת  ועדת הערר הנ"ל ניתן לערער בדרך של הגשת עתירה לבג"צ.

על החלטות הועדות הרפואיות בענינם של נפגעי פעולות איבה ניתן לערור בפני ועדה רפואית לעררים שמתכנסת במוסד לביטוח לאומי. על החלטותיה של הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בפני בתי הדין לעבודה.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108