אם הנכם מוכרים כנכי צה"ל בגין פגימה מסוימת או בגין מחלה וחלה החמר במצבכם –החוק מאפשר פניה לוועדה רפואית חוזרת להחמרת מצב על מנת לעדכן את דרגת הנכות שנקבעה בזמנו ואינה משקפת את המצב המוחמר.

לעיתים תכופות אנו נתקלים בנכה צה"ל שנקבעה לו בעבר דרגת נכות בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון – אגף השיקום ודרגת נכות זו אינה משקפת את חומרת נכותו הנוכחית של אותו נכה.

לעו"ד שרון מאירי ניסיון של שנים רבות בליווי וייצוג נכים בפני הועדות הרפואיות של משרד הביטחון – אגף השיקום תוך ניתוב ההליך וסיוע רב  לנכה .

הסיוע והליווי בא לידי ביטוי הן בהכנת התיק והמסמכים לקראת הועדה הרפואית להחמרת מצב, הן בהופעה ביחד עם הנכה בפני הועדות הרפואיות של משרד הביטחון – אגף השיקום וטיעון בפני הועדות הרפואיות של אגף השיקום  והגשת המסמכים הנדרשים התומכים בטענות הלקוח בפני הועדות הרפואיות של אגף השיקום.

הפניה לוועדה רפואית של משרד הביטחון – אגף השיקום  להחמרת מצב/להגדלת אחוזי הנכות המוכרים צריכה להתבצע במקצועיות על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה ועל מנת להימנע מפגיעה או הפחתה בזכויות קיימות.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108