לעו"ד שרון מאירי נסיון רב בתביעות בגין רשלנות בניתוח. לעיתים הרשלנות באה לידי ביטוי בביצוע של הניתוח עצמו כגון ביצוע שאינו הולם את הרמה המקצועית המצופה ממנתח מומחה או למשל טעות באיבר המנותח או הותרת גוף זר בגופו של המנותח. לעיתים הרשלנות באה לידי ביטוי בעצם ביצועו של הניתוח שלא היה הכרחי או שהיו אופציות טיפוליות אחרות שסיכוניהן פחותים משמעותית. לעיתים עילת התביעה קשורה לאי קבלת הסכמתו מדעת של המנותח או אי מתן הסבר לגבי הסיכונים הכרוכים בפרוצדורה הניתוחית

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108