אלמנות, יתומים, הורים שכולים, אחים שכולים, בני זוג שאינם נשואים לרבות חברות של חיילים ואנשי כוחות הביטחון שנהרגו או נפצעו במהלך שירותם זכאים לזכויות ולהטבות כספיות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"יי – 1950.

אלמנות, יתומים, הורים שכולים, אחים שכולים, בני זוג שאינם נשואים לרבות חברות של חיילים ואנשי כוחות הביטחון שיקירם היה נכה צה"ל ונפטר/ה כתוצאה מנכותם המוכרת זכאים לזכויות ולהטבות כספיות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"יי – 1950.

אלמנות של נכי צה"ל שנפטרו שלא כתוצאה מנכותם המוכרת יהיו זכאיות בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בהוראות המחייבות את אגף משפחות והנצחה לקבלת גמלאות כאלמנת צה"ל.

בני משפחה שיקירם נפטר בעת שהיה בחופשה מהשירות יהיו זכאים לזכויות ולהטבות כספיות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"יי – 1950 וזאת בתנאי שהם עומדים בדרישות החוקיות להכרה בקשר לכך.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים ביצוג משפחות שכולות בקבלת הזכויות המגיעות לפי החוק וגם לפנים משורת הדין

תחומי ייצוג

ייצוג בערעורים נוספים לענין משפחות שכולות

ייצוג בערעוער לועדת ערעורים

קצין התגמולים

הכרה למשפחה שכולה

אחים שכולים

הורים שכולים

אלמנות צה``ל
תגמולים והטבות

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108