ועדת ערעורים הינה ועדה מעין שיפוטית שאליה מערערים על החלטות קצין התגמולים אשר מסרב להכיר בתובעים, בין אם מדובר באלמנה, יתומים הורים שכולים וכיו"ב כמשפחה שכולה הזכאית לזכויות על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950  . ועדות ערעורים מורכבות משופט , מרופאים ומנציגי ציבור והן פועלות בבתי משפט השלום בחיפה, תל אביב, ראשון לציון, ירושלים ובאר שבע. ההליך בפני ועדות הערעורים הינו כשל ערכאה ראשונה בבית משפט, בהליך זה נשמעות עדויות , מוגשיות חוות דעת רפואיות, ממונים מומחים מטעם בית המשפט, נחקרים רופאים וכיו"ב. בסופו של התהליך ניתנת החלטה שיפוטית ע"י ועדת הערעורים. על החלטה זו  יכולים הן המשפחה השכולה והן קצין התגמולים לערער לבית המשפט המחוזי בנקודות משפטיות. לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים והצלחות רבות ומרשימות בערעורים בפני ועדת הערעורים.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108