אלמנה מוגדרת מי שהיתה אשתו של הנספה ביום מותו, ובכלל זה אשה שלפני מות הנספה גרה יחד עמו וביום מותו היתה ידועה בציבור כאשתו – אף אם נישאה לאחר.

הגדרה זו כוחה יפה גם בשינויים המחויבים לאלמן.

לאלמנות האפשרות להגיש תביעה לקבלת זכויות הן על פי חוק  משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תשי"י- 1950 והן לפנים משורת הדין במקרים שלא ניתן להצליח בתביעה להכרה על פי החוק.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108