הורים שכולים מוגדרים בחוק כהוריו של הנספה, ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ.

הכרה כהורה שכול מקנה גמלאות המשולמות לאורך כל חיי ההורה השכול וכן הטבות וסיוע רב שיכולות לסייע להורים השכולים להתמודד עם השכול.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108