יתום לפי חוק מוגדר כילדו של הנספה – ובכלל זה ילד חורג או ילד מאומץ – שלא מלאו לו 21 שנה.

בנוסף יכולים להחשב יתומים גם בעלי צרכים מיוחדים המוגדרים בחוק אף אם הגיעו לגיל 21.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108