לזכאים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תשי"י- 1950 ניתנים תגמולים והטבות שונות כמפורט בחוק ובנהלי אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108