קצין התגמולים הינו הגורם המוסמך לפי  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950 ליתן החלטות בבקשות ובתביעות על פי החוק. קציני/ ות התגמולים  אינם חיילים כי אם אזרחים אשר קיבלו הכשרה מתאימה, מונו ע"י שר הביטחון ומינוים התפרסם בילקוט הפרסומים שברשומות הפורמליות של מדינת ישראל.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108