נכי צה"ל הינו ביטוי כולל הבא לציין כי החייל, השוטר, איש המוסד, איש השב"כ וכיו"ב הוכר כנכה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט- 1959 וכי נכה צה"ל זה יהיה זכאי לתגמולים, להטבות ולסיוע מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון בהתאם לחומרת פגיעתו ולדרגת הנכות – אחוזי הנכות שיקבעו לו ע"י ועדות רפואיות של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

תחומי טיפול

ייצוג בערעור לועדת ערעורים

מבצע צוק איתן

תגמולים והטבות

קצין התגמולים

עתירות מנהליות

רכב רפואי

ייצוג בתביעה לפי חוק הנכים

ייצוג בערעורים נוספים - חוק הנכים

מלחמת יום הכיפורים

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108