ועדת ערעורים הינה ועדה מעין שיפוטית שאליה מערערים על החלטות קצין התגמולים. החלטות קצין התגמולים הינן מגוונות ורובן הגדול ניתן בתביעות המוגשות להכרה כנכה צה"ל. ועדות ערעורים מורכבות משופט , מרופאים ומנציגי ציבור והן פועלות בבתי משפט השלום בחיפה, תל אביב, ראשון לציון, ירושלים ובאר שבע. ההליך בפני ועדות הערעורים הינו כשל ערכאה ראשונה בבית משפט, בהליך זה נשמעות עדויות , מוגשות חוות דעת רפואיות, ממונים מומחים מטעם בית המשפט, נחקרים רופאים וכיו"ב. בסופו של התהליך ניתנת החלטה שיפוטית ע"י ועדת הערעורים. על החלטה זו  יכולים הן הנכה והן קצין התגמולים לערער לבית המשפט המחוזי בנקודות משפטיות. לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים והצלחות רבות ומרשימות בערעורים בפני ועדת הערעורים.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108