לעו"ד שרון מאירי נסיון רב שנים והצלחות רבות ומרשימות ביצוג בעתירות מינהליות בענין הטבות, טיפול רפואי וסיוע לנכי צה"ל. העתירות לבית המשפט לענינים מינהליים מוגשות לבית המשפט המחוזי בעל הסמכות לדון בענין בהתאם למקרה הספציפי. העתירות לבית המשפט לענינים מינהליים הינן בעלות אופי מינהלי והדיון בבית משפט זה הינו בענינים שלגביהם נקבע בחוק שבית המשפט לענינים מינהליים הינו בעל הסמכות ואין אפשרות לעתור בגינם לבג"צ באופן ישיר, על פסקי הדין של בית המשפט לענינים מינהליים יש זכות ערעור לבית המשפט העליון.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108