לעו"ד שרון מאירי תקדימים והשגים רבים בעזרה לנכי צה"ל בקבלת תגמול "נצרך", תגמול "חוסר פרנסה", תגמולים לנכה המתבגר ותוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת, תט"ר (תגמול טיפול רפואי), זכות לליווי והגדלת שעות הליווי, עזרת הזולת, סיוע בהתמודדות אל מול דרישות של אגף השיקום להחזר כספים לאגף השיקום בגין תגמולים "ששולמו ביתר", קבלת הטבות ותגמולים באופן רטרואקטיבי , קבלת פיצוי במצבים שאגף השיקום משלם  באיחור תגמולים והטבות וכן סיוע בקבלת הטבות באופן רטרואקטיבי שעה שאגף השיקום ממאן לשלמן וכיו"ב.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108