תאונת דרכים אשר מתרחשת במהלך נסיעה מבסיס השירות של החייל, השוטר, משרת המוסד, השב"כ , השב"ס וכיו"ב כוחות הביטחון לביתו או במהלך נסיעה של איש כוחות הביטחון לבסיסו מקנה בדרך כלל לאיש הביטחון הנפגע בחירה בין קבלת פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לבין קבלת זכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט- 1959.

במקרה של מות איש הביטחון, חס וחלילה, בתאונת דרכים כזו מוקנית למשפחת הנספה/החלל אפשרות בחירה בין קבלת פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לבין קבלת זכויות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י- 1950.

לעו"ד שרון מאירי נסיון רב ביותר בטיפול בתביעות מסוג זה לאור מומחיותו הן בתביעות לפי חוק הנכים, הן בתביעות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה והן נסיון רב והצלחות בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

נדרש נסיון רב וידע רב על מנת להביא בפני הנכה הנפגע ומשפחתו את האופציות העומדות לרשותם על פי החוקים השונים על מנת להעמיד לרשות הנפגע ומשפחתו את הכלים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה באיזה חוק עליהם לבחור על מנת לקבל את הפיצוי והזכויות המתאימים יותר למקרה הספציפי שלהם ולענינם הפרטני.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108