תביעות על פי פוליסת ביטוח כגון תביעות לפי פוליסת ביטוח מנהלים, תביעות לפי פוליסה לגמלת סיעוד, תביעות לפי פוליסת תאונות אישיות, תביעות לפי פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה, תביעות לפי פוליסת ביטוח חיים, תביעות לפי פוליסת צד ג', תביעות לפי פוליסת חבות מעבידים וכיו"ב

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108