תביעות כגון בגין נפילה וחבלה ברשות הרבים כגון נפילה וחבלה ברחוב, נפילה וחבלה בקניון, נפילה וחבלה בקניות או בחנות כלשהי, וכיו"ב.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108