עו"ד שרון מאירי מייצג תלמידים שנחבלו /נפגעו בזמן היותם תלמידי בית ספר וזאת לצורך קבלת פיצויים מחברת הביטוח לפי פוליסת ביטוח קולקטיבית לתלמידים. קבלת הפיצוי אפשרית בין אם התלמיד נפגע בין כתלי בית הספר ובין אם נפגע מחוץ לבית הספר ובלבד שהיה תלמיד באותה שנה.

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108