"בית המשפט המחוזי קובע כי המדינה אחראית לגידול סרטני לאחר שנמנעה מליידע את המערער לגבי קיומו של הגידול"

בית המשפט המחוזי קובע כי המדינה אחראית לגידול סרטני לאחר שנמנעה מליידע את המערער לגבי קיומו של הגידול

Related Projects

"בית המשפט המחוזי קובע כי המדינה אחראית לגידול סרטני לאחר שנמנעה מליידע את המערער לגבי קיומו של הגידול"

תקדימים נוספים

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108