"בית המשפט המחוזי קובע שקיים קשר סיבתי בין סרטן השד לבין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת"

בית המשפט המחוזי קובע שקיים קשר סיבתי בין סרטן השד לבין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת

Related Projects

"בית המשפט המחוזי קובע שקיים קשר סיבתי בין סרטן השד לבין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת"

תקדימים נוספים

טל': 5755585 - 03
פקס: 5758885 - 03
דוא"ל: Sharonmeiri10@gmail.com
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108